PERENNIAL: Liatris spicata ([Dense] Blazing Star, Gayfeather)

Liatris_spicata_Flowers_with_Pollinator_Apis_mellifera_European_honey_bee_Jul_MMF

Apis mellifera (European honey bee) feeding on Liatris spicata flowers. Photo © Mary Free, 2014-07-17, Sunny Garden, Bon Air Park.

Apis mellifera (European honey bee) feeding on Liatris spicata flowers. Photo © Mary Free, 2014-07-17, Sunny Garden, Bon Air Park.

Bookmark the permalink.