SHRUB: Physocarpus opulifolius (Ninebark)

Physocarpus_opulifolius_in_Landscape-1_Apr_ELM

Physocarpus opulifolius (ninebark) in landscape in April.

Physocarpus opulifolius

Bookmark the permalink.