SHRUB: Kalmia latifolia (Mountain Laurel)

Kalmia_latifolia_Leaves_and_Bark_May_ELM

Kalmia latifolia (Mountain Laurel) leavens and bark in May.
Photo © Elaine Mills

Bookmark the permalink.