Lindera benzoin ([Northern] Spicebush)

Lindera_benzoin-1_Apr_ELM

Flowering Lindera benzoin (Spicebush) in April.Photo © 2015 Elaine Mills

Flowering Lindera benzoin (Spicebush) in April.
Photo © 2015 Elaine Mills

Bookmark the permalink.